Har kort
vil logge meg pċ
Har ikke kort
vil oppretteAiA Aktivitetskalender