QCity - virtuell by/ senter

Generell informasjon
QCity kan utvikles til å være en «virtuell by» eller virtuelt senter, hvor det stadig skjer noe som gjør at de som har appen (web), sjekker innom for å få oversikt over forskjellige butikker, spisesteder, etc – evt med samlet oversikt over dagens tilbud;
hvor de finner oversikt over kulturelle og andre aktiviteter og arrangementer;
hvor det er en «oppslagstavle» hvor kunder kan informasjon om produkter/ tjenester de ønsker å gi bort/ kjøpe/ selge.
Og ikke minst – i påkommende tilfeller finner man oversikt over hvem som til enhver tid har vakt (håndverkere og andre).

Dette virtuelle sentret kan starte enkelt, og bygges på etter hvert. Fra at det er felles app, til at hver virksomhet (butikk, tjenesteyter, spisested, organisasjon) får sin egen app – linket inn i «hovedappen» - gjerne samlet først bransjevis.
De som ønsker å selge produkter på nett, kan gjøre det uten å ha egen nettbutikk, og de kan la kunder reservere varer og hente senere i butikk eller på hentested; arrangører kan motta påmeldinger med eller uten betaling – uten eget billettsystem. Innfører man et «senterkort», kan alle billetter og kjøp legges inn på kortet. Arrangører kan benytte QCity som cash-less-system.
For de som ønsker å bygge og beholde relasjoner til sine kunder for å fremme gjenkjøp, finnes det moduler for lojalitetsbygging; fordels- og bonusprogrammer; verving; utstedelse av kunde- og medlemskort; muligheter for å sende og ta imot SMS og sende e-post.
For organisasjoner er det funksjonalitet for nyinnmelding av medlemmer.
I markedskommunikasjonen kan en QCity-app benyttes som landingsside.
Lagre link på mobilen