Medlemskap
Generell informasjon
Systemet inneholder all funksjonalitet som skal til for organisasjoner som ønsker en enkel, moderne løsning for å tegne nye – og fornye – medlemskap. Med kontingentbetaling. I forbindelse med tegningen av nye medlemmer, kan systemet automatisk generere og distribuere elektronisk medlemskort. Ved fornyelse av medlemskapet oppdateres kortet. Ved manglende fornyelse slettes kortet.

Utsendelse til eksisterende medlemmer skjer ved at link for nedlastning av kort, sendes som SMS eller e-post. Nye medlemmer kan registrere seg i tilhørende profilskjema. Når registrering avsluttes – evt med betaling – genererer systemet automatisk kort og sender SMS/ e-post med link til vedkommende.

Profilskjemaet for innmelding av nye, kan ligge på nettsider; være tilgjengelig fra linker i for eksempel sosiale medier, ved å laste ned qr-kode på annonser i trykte medier, på plakater, etc. Interesserte kan også sende inn SMS med kode og få link til skjemaet i retur.

Løsningen kan i stor grad tilpasses spesielle behov, og kan enkelt bygges på etter hvert med tilleggstjenester.
Standardløsning
Tilleggsløsninger
FAQ
Lagre link på mobilen