Medlemskap
Generell informasjon
Systemet inneholder all funksjonalitet som skal til for organisasjoner som 鷢sker en enkel, moderne l鷭ning for tegne nye og fornye medlemskap. Med kontingentbetaling. I forbindelse med tegningen av nye medlemmer, kan systemet automatisk generere og distribuere elektronisk medlemskort. Ved fornyelse av medlemskapet oppdateres kortet. Ved manglende fornyelse slettes kortet.

Utsendelse til eksisterende medlemmer skjer ved at link for nedlastning av kort, sendes som SMS eller e-post. Nye medlemmer kan registrere seg i tilh鷨ende profilskjema. N緳 registrering avsluttes evt med betaling genererer systemet automatisk kort og sender SMS/ e-post med link til vedkommende.

Profilskjemaet for innmelding av nye, kan ligge p nettsider; v熳e tilgjengelig fra linker i for eksempel sosiale medier, ved laste ned qr-kode p annonser i trykte medier, p plakater, etc. Interesserte kan ogs sende inn SMS med kode og f link til skjemaet i retur.

L鷭ningen kan i stor grad tilpasses spesielle behov, og kan enkelt bygges p etter hvert med tilleggstjenester.
Standardl鷭ning
Tilleggsl鷭ninger
FAQ
Lagre link p mobilen