Elektroniske kort
Generell informasjon
I prinsipp er det to varianter. Den ene er at man sender elektronisk kort til registrerte personer (medlemmer, forbindelser). Den andre er at interesserte registrer seg selv, og får automatisk tilsendt elektronisk kort. Begge variantene kan benyttes samtidig. Systemet inneholder all funksjonalitet som skal til for begge variantene.

Utsendelse til eksisterende medlemmer skjer ved at link for nedlastning av kort, sendes som SMS eller e-post. Nye medlemmer kan registrere seg i tilhørende profilskjema. Når registrering avsluttes – evt med betaling – genererer systemet automatisk kort og sender SMS/ e-post med link til vedkommende.

Profilskjemaet kan ligge på nettsider; være tilgjengelig fra linker i for eksempel sosiale medier, ved å laste ned qr-kode på annonser i trykte medier, på plakater, etc. Interesserte kan også sende inn SMS med kode og få link til skjemaet i retur.

Løsningen kan i stor grad tilpasses spesielle behov, og kan enkelt bygges på etter hvert med tilleggstjenester.
Standardløsningen
Tilleggsløsninger
FAQ
Lagre link på mobilen