varer -
Mobil innholdsadministrasjon
Mobil informasjon - opprettelse og oppdatering
Med Novare QCARD kan man med mobilen som enhet, administrere innhold i web-apper, p nettsider og p informasjonsskjermer.
Man kan opprette, oppdatere, sortere og fjerne artikler.
Man kan opprette produkter med handlekurv og flere betalingsmulighter.
Man kan opprette arrangementer med p- og avmeldingsfunksjonalitet med antallsbegrensning.
Alt kan gj鷨es med en hvilken som helst smartmobil, PC eller nettbrett.
Klikk p overskriften for lese mer
Opprettelse av artikkel
Artikkel til handel
RSS-feed
Lagre link